Sociální služby

Níže je uvedena nabídka všech kurzů akreditovaných MPSV ČR, které naše agentura nabízí. Každý kurz je možné zrealizovat ve vašem zařízení tzv. na klíč.
Vybrané kurzy jsou otevřeny pro individuální zájemce v Hradci Králové – Přehled termínů a přihlášky naleznete zde.

 

 

Kurzy dalšího vzdělávání:  8 hodin

Vzdělávací kurzy podporující rozvoj měkkých dovedností

Vzdělávací kurzy zaměřené na oblast obecných dovedností

Vzdělávací kurzy zvyšující odborné znalosti a dovednosti

 

Kurzy dalšího vzdělávání:  16 hodin

Vzdělávací kurzy podporující rozvoj měkkých dovedností.

Vzdělávací kurzy zaměřené na oblast obecných dovedností

Vzdělávací kurzy zvyšující odborné znalosti a dovednosti

 

Kurzy dalšího vzdělávání:  24 hodin a více

Vzdělávací kurzy podporující rozvoj měkkých dovedností

Vzdělávací kurzy zaměřené na oblast obecných dovedností

Vzdělávací kurzy zvyšující odborné znalosti a dovednosti

 

KVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (rekvalifikace)

Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách je určeno osobám, které nenaplňují požadavky odborné způsobilosti k výkonu pracovníka v sociálních službách v souladu s požadavky ust. §116 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rekvalifikační kurz je určen pracovníkům působícím zejména ve službách sociální péče pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a pracovníkům pečovatelských služeb.

Rychlý kontakt

Mgr. Markéta Píšová
mob.: 605 877 079
e-mail: pisova@vzdelavani.net

Certifikát kvality

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Fond dalšího vzdělávání udělily vzdělávací agentuře CERTIFIKÁT za úspěšné absolvování auditu u akreditovaných vzdělávacích programů.

Kurzy „na klíč“

Nabízíme vám možnost realizace vzdělávacích akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání přímo ve vašem zařízení, tzv. „na klíč“. Realizaci kurzů přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům, včetně termínu konání (možno konání i o víkendu) a rozložení výuky během dne. více informací zde