Sociální služby

1) Kurzy na klíč – Níže je uvedena nabídka všech kurzů akreditovaných MPSV ČR, které naše agentura nabízí. Každý kurz je možné zrealizovat ve vašem zařízení tzv. na klíč.
2) Otevřené kurzy – Vybrané kurzy jsou otevřeny pro individuální zájemce v Hradci Králové – Přehled termínů a přihlášky naleznete zde.

 

Kurzy dalšího vzdělávání:  8 hodin

Vzdělávací kurzy podporující rozvoj měkkých dovedností

Vzdělávací kurzy zaměřené na oblast obecných dovedností

Vzdělávací kurzy zvyšující odborné znalosti a dovednosti

 

Kurzy dalšího vzdělávání:  16 hodin

Vzdělávací kurzy podporující rozvoj měkkých dovedností.

Vzdělávací kurzy zaměřené na oblast obecných dovedností

Vzdělávací kurzy zvyšující odborné znalosti a dovednosti

 

Kurzy dalšího vzdělávání:  24 hodin a více

Vzdělávací kurzy podporující rozvoj měkkých dovedností

Vzdělávací kurzy zaměřené na oblast obecných dovedností

Vzdělávací kurzy zvyšující odborné znalosti a dovednosti

 

KVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (rekvalifikace)

Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách je určeno osobám, které nenaplňují požadavky odborné způsobilosti k výkonu pracovníka v sociálních službách v souladu s požadavky ust. §116 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rekvalifikační kurz je určen pracovníkům působícím zejména ve službách sociální péče pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a pracovníkům pečovatelských služeb.

Rychlý kontakt

Mgr. Markéta Píšová
mob.: 605 877 079
e-mail: pisova@vzdelavani.net

Certifikát kvality

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Fond dalšího vzdělávání udělily vzdělávací agentuře CERTIFIKÁT za úspěšné absolvování auditu u akreditovaných vzdělávacích programů.

Kurzy „na klíč“

Nabízíme vám možnost realizace vzdělávacích akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání přímo ve vašem zařízení, tzv. „na klíč“. Realizaci kurzů přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům, včetně termínu konání (možno konání i o víkendu) a rozložení výuky během dne. více informací zde