Praktická příprava na kontrolu poskytované sociální služby

Akreditace: 2012/1340-SP/VP
Cílová skupina: sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Délka kurzu: 24 hodin

Kurz je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí a především osvojení praktických dovedností k zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska „měkkých dovedností“ (chování, přístup, týmová práce)a zejména „tvrdých dovedností“ (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce). Osvojené dovednosti je účastník schopen aplikovat do praxe.

Rychlý kontakt

Petra Fišerová
mob.: 731 556 986
e-mail: petra.fiserova@vzdelavani.net

Kvalifikační kurz 2020

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách na podzim 2020, přihlašte se již nyní.
  • PŘIHLÁŠKA ZDE