Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ 2015

Odborný seminář je jednou z aktivit konaných v souvislosti s Festivalem sociálních služeb „Poznejme se navzájem“, který se koná dne 19. 6. 2015

Seminář se uskuteční od 10:00 do 12:30 hodin v aule Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227 (objekt společné výuky).

Program semináře

9:00 – 10:00
Prezence

Účastníci semináře jsou v této době srdečně zváni na slavnostní zahájení Festivalu sociálních služeb a vyhodnocení fotografické soutěže klientů sociálních služeb

10:00 – 10:15
Úvodní slovo

PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, prorektorka pro strategii a rozvoj

Ing. Anna Maclová – Statutární město Hradec Králové, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu

10:15 – 11:00
Je stále rodina „základ státu“?

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. – socioložka a publicistka

Anotace příspěvku:

Rodina je základní skupinou společnosti, jejímž úkolem je přivést  děti na svět
a začlenit je do společnosti. Úkolem rodiny je zajistit reprodukci! Tak jak se mění společnost, mění se i podoby rodiny. Tyto změny  někdy považujeme za krizi, ale rodina to přežije, i když třeba v jiné podobě, než jakou známe.

O autorce:

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. je absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor historie, filozofie (1958), spoluzakladatelka Katedry sociologie na FF UK, dlouholetá sociální pracovnice na geriatrickém oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, signatářka Charty 77, po změně režimu v roce 1989 iniciovala založení Katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou do roku 2000 vedla. Je členkou správních rad několika nadací, členkou redakčních rad zahraničních i domácích odborných časopisů. V roce 1995 získala ocenění Žena Evropy za svůj přínos integraci Evropy, v únoru 2000 získala plaketu Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR.

11.00 – 11.45
Má rodina budoucnost?

Ing. Petr Víšek – Národní centrum sociálních studií, o. p. s

Anotace příspěvku:

Mnozí mluví o krizi rodiny a její blízké destrukci a je proto mnoho faktických údajů. Je tu ale nová dimenze, totiž metamorfóza a prodlužování všech etap lidského života jako důsledek lepší zdravotní péče a rostoucí kvality života. Metamorfózy životních cyklů se začínají projevovat i na mezigeneračních vztazích v rodině. Dochází k souběhu a prolínání stylů života různých cyklů a generace si mohou být blíž. Porozuměním i pomocí. To naznačuje tendence a  naději na možnosti  posilování významu rodiny v nových podmínkách a nové dimenzi – v dimenzi mezigenerační.

O autorovi:

Ing. Petr Víšek je absolvent VŠ ekonomické (1968), v resortu práce a sociálních věcí se pohybuje od roku 1972, ředitel Socioklubu, o.s. v letech 1995 – 2010, vrchní ministerský rada v.v. od r. 2007, v současné době působí jako ředitel Národního centra sociálních studií, o.p.s., jako poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj a jako pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (věnuje se mimo jiné oboru „řízení regionální sociální politiky“ a oboru „romská politika ČR“).

11.45 – 12.00
Diskuse k příspěvkům
12.00 – 12.30
Jak se žije rodinám v Hradci Králové

(premiéra audiovizuálních reportáží o královéhradeckých rodinách)

od 12:30
Neformální diskuze s občerstvením

 

Přihláška na seminář

[vfb id=’2′]