Komunikace se zaměřením na rozvoj asertivního jednání v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2015/0056-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

Kurz je zaměřen na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity. Prostřednictvím kurzu získá absolvent větší sebejistotu v oblasti rovnoprávné komunikace, uvědomí si své silné i slabé stránky při asertivní komunikaci a osvojí si schopnost sebeakceptace a aktivního naslouchání. Kurz je především orientován na praktický nácvik dovedností.

Rychlý kontakt

Petra Fišerová
mob.: 731 556 986
e-mail: petra.fiserova@vzdelavani.net

Kvalifikační kurz 2020

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách na podzim 2020, přihlašte se již nyní.
  • PŘIHLÁŠKA ZDE