Etické dilema – pravda nebo lež?

Akreditace: A2018/0295-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin

Kurz je zaměřen na seznámení se základním vymezením etiky a etických dilemat se zaměřením na situace, ve kterých může docházet k zamlčování nebo dokonce k uvádění nepravdivých informací uživatelům sociálních služeb. Jedná se o situace, se kterými se setkávají pracovníci ve všech typech služeb a potýkají se s jejich řešením. Cílem kurzu je seznámit účastníky s těmito situacemi, pomoci jim najít takové situace v jejich praxi a zvolit vhodné postupy k jejich řešení. Kurz se dotkne také možného střetu mezi jednáním správným z hlediska práva a jednáním etickým.

 

Rychlý kontakt

Petra Fišerová
mob.: 731 556 986
e-mail: petra.fiserova@vzdelavani.net

Kvalifikační kurz 2020

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách na podzim 2020, přihlašte se již nyní.
  • PŘIHLÁŠKA ZDE