Jak lépe porozumět sobě i svým klientům

Akreditace: A2019/0683-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin

Kurz je zaměřen na problematiku sebepojetí, seznamuje s teoretickými základy osobnostního růstu a sebepojetí, s příčinami slabého sebepojetí, které vede následně k pocitům a komplexům méněcennosti. V průběhu výuky si účastník uvědomí možná rizika promítání osobnostní problematiky do vztahu ke klientům sociálních služeb. Následně si na konkrétních příkladech vyzkouší dovednosti, které by měly přispět ke zlepšení vztahu pracovník-klient.

Rychlý kontakt

Petra Fišerová
mob.: 731 556 986
e-mail: petra.fiserova@vzdelavani.net

Kvalifikační kurz 2020

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách na podzim 2020, přihlašte se již nyní.
  • PŘIHLÁŠKA ZDE