Komunikace a spolupráce s rodinami uživatelů sociálních služeb

Akreditace: MPSV 2016/0613-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin

Rodina může být výraznou překážkou v efektivním poskytování služeb, ale také významným zdrojem podpory a pomoci. Cílem kurzu je naučit účastníky přijímat rodinu jako nedílnou součást života uživatele, naslouchat jí a komunikovat s ní. Naučit se vést s rodinou rozhovor tak, abychom ji získali do spolupráce.
Během kurzu budou účastníci seznámeni se základními teoretickými východisky navázání spolupráce, motivace a zapojení rodiny do řešení nepříznivé sociální situace, vyzkouší si některé techniky vedení rozhovoru a budou mít prostor pro sdílení kasuistických případů ze své praxe, včetně případů komunikace s problematickými rodinami.

Rychlý kontakt

Petra Fišerová
mob.: 731 556 986
e-mail: petra.fiserova@vzdelavani.net

Kvalifikační kurz 2019

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách startuje již 3.10.2019, přihlaste se také.
  • PŘIHLÁŠKA ZDE