Péče o klienta s poruchou hybnosti a imobilního klienta v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2014/1303-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 16 hodin

Kurz je zaměřen na získání orientace v nejčastějších příčinách a dopadech imobility a poruch hybnosti u klientů sociálních služeb včetně orientace v oblasti kompenzačních a zdravotních pomůcek. Součástí kurzu jsou i praktické nácviky pohybových aktivit klienta.

Rychlý kontakt

Petra Fišerová
mob.: 731 556 986
e-mail: petra.fiserova@vzdelavani.net

Kvalifikační kurz 2020

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách na podzim 2020, přihlašte se již nyní.
  • PŘIHLÁŠKA ZDE