Zdravé sebepojetí jako součást profesního růstu pracovníků sociálních služeb

Akreditace: MPSV 2016/0037-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na problematiku sebepojetí a jeho možného promítání do vztahu pracovník – klient. Seznamuje účastníky s teoretickými základy osobnostního růstu, sebepojetí a příčinami slabého sebepojetí. V rámci výuky bude poukázáno na nebezpečí vlivu této osobnostní problematiky na vztah ke klientům sociálních služeb. Účastníci kurzu si prostřednictvím konkrétních metod osvojí dovednosti, které by měly přispět k zvyšování jejich profesních kompetencí a zkvalitnění přístupu ke klientům sociálních služeb.

Rychlý kontakt

Petra Fišerová
mob.: 731 556 986
e-mail: petra.fiserova@vzdelavani.net

Kvalifikační kurz 2020

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách na podzim 2020, přihlašte se již nyní.
  • PŘIHLÁŠKA ZDE