Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Termín: 3.10.-29.11.2019
Akreditace: A2019/0114-PK
Cíl kurzu: Umožnit účastníkům kurzu získat odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Délka kurzu: 160 hodin
Účastnický poplatek: 9 800,- Kč  AKCE 8 300,- Kč  (včetně DPH)
Částku lze po dohodě rozložit na splátky. V některých případech lze kurz uhradit přes úřady práce.
Místo konání: Jana Černého 8/28, Hradec Králové
Přehled výukových dní:
 • čtvrtek 3.10.2019
 • pátek 4.10.2019
 • čtvrtek 10.10.2019
 • pátek 11.10.2019
 • čtvrtek 17.10.2019
 • pátek 18.10.2019
 • čtvrtek 24.10.2019
 • pátek 25.10.2019
 • čtvrtek 31.10.2019
 • pátek 1.11.2019
 • čtvrtek 7.11.2019
 • pátek 8.11.2019
 • čtvrtek 14.11.2019
 • pátek 15.11.2019
 • 18.11.-22.11.2019 – praxe
 • čtvrtek 28.11.2019
 • pátek 29.11.2019 – závěrečné testování
Obsah kurzu: Obsah kvalifikačního kurzu je zpracován v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zároveň je inovován dle „Metodického výkladu pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách“ , který naše agentura zpracovávala na základě veřejné zakázky pro Fond dalšího vzdělávání.

 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita
 • základy ochrany zdraví
 • somatologie
 • úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • základy výuky péče o domácnost
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • metody alternativní komunikace
 • úvod do psychologie a psychopatologie
 • úvod do problematiky psychosociálních aspektů
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
 • odborná praxe
Lektorské zajištění: v kurzu vyučují pouze zkušení odborníci z praxe – PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová, Mgr. Marek Tuček,  Bc. Tomáš Potůček, Ing. Ludmila Lorencová, Mgr. Eva Pogodová, Bc. Eva Mifková, Mgr. Soňa Vodičková, Mgr. Alena Fiedlerová, PhDr. Martina Vedlichová, PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. a Mgr. Jana Tichá

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Položky označené * jsou povinné.

Fakturační údajePřečetl/a jsem si a odesláním přihlášky souhlasím s organizačními pokyny

Rychlý kontakt

Petra Fišerová
mob.: 731 556 986
e-mail: petra.fiserova@vzdelavani.net

Kvalifikační kurz 2019

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách startuje již 3.10.2019, přihlaste se také.
 • PŘIHLÁŠKA ZDE