Komunikace a spolupráce s rodinami uživatelů sociálních služeb – 6.11. – 7.11.2017

Akreditace: MPSV 2016/0613-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání:  Hradec Králové
Termín konání: pondělí 6.11. – úterý 7.11.2017
Lektor: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení s významem rodiny a vztahy a vazby v ní při spolupodílení se na péči o uživatele sociálních služeb. Rodina může být výraznou překážkou v efektivním poskytování služeb, ale také významným zdrojem podpory a pomoci. Cílem kurzu je naučit účastníky přijímat rodinu jako nedílnou součást života uživatele, naslouchat jí a komunikovat s ní. Naučit se vést s rodinou rozhovor tak, abychom ji získali do spolupráce.
Během kurzu budou účastníci seznámeni se základními teoretickými východisky navázání spolupráce, motivace a zapojení rodiny do řešení nepříznivé sociální situace, vyzkouší si techniky vedení rozhovoru a budou mít prostor pro sdílení kasuistických případů ze své praxe, včetně případů komunikace s problematickými rodinami.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Položky označené * jsou povinné.

Fakturační údaje

(Vyplnit pouze při hrazení organizací)
Přečetl/a jsem si a odesláním přihlášky souhlasím s organizačními pokyny

Rychlý kontakt

Mgr. Markéta Píšová
mob.: 605 877 079
e-mail: pisova@vzdelavani.net

Certifikát kvality

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Fond dalšího vzdělávání udělily vzdělávací agentuře CERTIFIKÁT za úspěšné absolvování auditu u akreditovaných vzdělávacích programů.

Kurzy „na klíč“

Nabízíme vám možnost realizace vzdělávacích akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání přímo ve vašem zařízení, tzv. „na klíč“. Realizaci kurzů přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům, včetně termínu konání (možno konání i o víkendu) a rozložení výuky během dne. více informací zde