Komunikace se zaměřením na rozvoj asertivního jednání v sociálních službách 26. – 27. 2. 2018

Akreditace: MPSV 2015/0056-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (8.30-15.00)
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání:  Hradec Králové
Termín konání: pondělí 26.2. – úterý 27.2.2018
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Anotace: Kurz je zaměřen na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity. Prostřednictvím kurzu získá absolvent větší sebejistotu v oblasti rovnoprávné komunikace, uvědomí si své silné i slabé stránky při asertivní komunikaci a osvojí si schopnost sebeakceptace a aktivního naslouchání. Kurz je především orientován na praktický nácvik dovedností.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Položky označené * jsou povinné.

Fakturační údaje


Přečetl/a jsem si a odesláním přihlášky souhlasím s organizačními pokyny

Rychlý kontakt

Mgr. Markéta Píšová
mob.: 605 877 079
e-mail: pisova@vzdelavani.net

Certifikát kvality

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Fond dalšího vzdělávání udělily vzdělávací agentuře CERTIFIKÁT za úspěšné absolvování auditu u akreditovaných vzdělávacích programů.

Kurzy „na klíč“

Nabízíme vám možnost realizace vzdělávacích akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání přímo ve vašem zařízení, tzv. „na klíč“. Realizaci kurzů přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům, včetně termínu konání (možno konání i o víkendu) a rozložení výuky během dne. více informací zde