Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Termín: 2018 (konkrétní termín dle zájmu účastníků) – v případě zájmu o kurz prosím vyplňte předběžnou přihlášku
Akreditace: MPSV 2015/0665-PK
Cíl kurzu: Umožnit účastníkům kurzu získat odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Délka kurzu: 168 hodin (40 hodin odborná praxe a 128 hodin výuka)
Účastnický poplatek: 9 800,- Kč (včetně DPH, částku lze uhradit ve dvou splátkách)
Místo konání: Jana Černého 8/28, Hradec Králové
Přehled výukových dní: 16 výukových dní + 5 dní odborná praxe
výukový den probíhá od 8.30 do 14.50
Obsah kurzu: Obsah kvalifikačního kurzu je zpracován v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zároveň je inovován dle „Metodického výkladu pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách“ , který naše agentura zpracovávala na základě veřejné zakázky pro Fond dalšího vzdělávání.

 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • úvod do psychologie a psychopatologie
 • zvládání psychické zátěže a stresu, psychohygiena
 • základy somatologie a poskytování první pomoci, ochrana zdraví
 • etika, lidská práva a důstojnost, současné pojetí kvality života
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky v sociálních službách
 • rizika při poskytování služby a jejich zvládání
 • základy výuky péče o domácnost, podpora vedení běžného způsobu života
 • specifika práce s rizikovými skupinami, základy krizové intervence
 • specifika práce s osobami se zdravotním postižením
 • specifika práce se seniory
 • psychiatrické minimum
 • odborná praxe a seminář k odborné praxi
Lektorské zajištění: MUDr. Kristina Černá, PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová, Mgr. Alena Fiedlerová, Ing. Ludmila Lorencová, JUDr. Miroslav Mitlöhner, Bc. Martina Panenková, Mgr. Eva Pogodová, Bc. Tomáš Potůček, Mgr. Marek Tuček, Mgr. Jana Tichá, Mgr. Martina Vedlichová, PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Položky označené * jsou povinné.

Fakturační údaje

(Vyplnit pouze při hrazení organizací)
Přečetl/a jsem si a odesláním přihlášky souhlasím s organizačními pokyny

Rychlý kontakt

Mgr. Markéta Píšová
mob.: 605 877 079
e-mail: pisova@vzdelavani.net

Certifikát kvality

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Fond dalšího vzdělávání udělily vzdělávací agentuře CERTIFIKÁT za úspěšné absolvování auditu u akreditovaných vzdělávacích programů.

Kurzy „na klíč“

Nabízíme vám možnost realizace vzdělávacích akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání přímo ve vašem zařízení, tzv. „na klíč“. Realizaci kurzů přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům, včetně termínu konání (možno konání i o víkendu) a rozložení výuky během dne. více informací zde