Rizikové situace v péči o seniory v pobytové sociální službě – 29.10.2019

Akreditace:  A2019/0681-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 29.10.2019
Lektor: Mgr. Petra Štebrová DiS.
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení se s vybranými aspekty stáří a stárnutí, poskytnutí náhledu na onemocnění demence a vymezení rizikových situací, se kterými je možné se setkat při práci se seniory a seniory s demencí v pobytové sociální službě. Účastníci se seznámí s rizikovými situacemi (pády, útěky, agrese, sexuální, apod.), s jejich možnými příčinami a důsledky v kontextu sociálně péče. Dále se seznámí s rolemi jednotlivých členů týmu, kteří se podílejí na posuzování rizik klientů pobytové služby. Součástí kurzu je též sdílení konkrétních zkušeností.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Kurz byl kvůli malé naplněnosti zrušen.

Rychlý kontakt

Petra Fišerová
mob.: 731 556 986
e-mail: petra.fiserova@vzdelavani.net

Kvalifikační kurz 2019

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách startuje již 3.10.2019, přihlaste se také.
  • PŘIHLÁŠKA ZDE