Úvod do problematiky závislostí u uživatelů sociálních služeb

Akreditace: A2018/0716-SP/PC
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Kurz je zaměřen na získání znalostí z problematiky užívání návykových látek u klientů sociálních služeb. Účastník vzdělávacího kurzu získá teoretické znalosti vztahující se k užívání návykových látek, projevům intoxikace a projevům závislosti. Zároveň získá znalosti o základech komunikace s osobou pod vlivem návykových látek.

 

Rychlý kontakt

Petra Fišerová
mob.: 731 556 986
e-mail: petra.fiserova@vzdelavani.net

Kvalifikační kurz 2020

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách na podzim 2020, přihlašte se již nyní.
  • PŘIHLÁŠKA ZDE