Rozvoj kognitivních schopností, cvičení paměti

Akreditace: MPSV 2010/1259-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin

Kurz je zaměřen na získání znalostí z oblasti rozvoje kognitivních (poznávacích) schopností u klientů sociálních služeb pro seniory prostřednictvím aktivizačních technik (např. cvičení paměti, orientace v čase, reminiscenční terapie, atd.)