Seminář

Odborný seminář je jednou z aktivit konaných v souvislosti s Festivalem sociálních služeb „Poznejme se navzájem“, který se koná dne 30. 5. 2014.

Seminář se uskuteční od 11:00 do 13:00 hodin v aule Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227 (objekt společné výuky).

Pozvánka ke stažení zde

Program ke stažení zde

Program semináře
10:00 – 11:00 Prezence

Účastníci semináře jsou v této době zároveň srdečně zváni na slavnostní zahájení Festivalu sociálních služeb a vyhodnocení fotografické soutěže klientů sociálních služeb

11:00 – 11:10 Úvodní slovo

PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, prorektorka pro strategii a rozvoj

Ing. Anna Maclová – Statutární město Hradec Králové, náměstkyně primátora pro školství, sociální věci a zdravotnictví

11:10 – 11:30 Role MPSV ČR v sociálním začleňování osob se zdravotním postižením

Mgr. Jana Hanzlíková – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování

11:30 – 12:15 Koordinace státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením

JUDr. Pavel Ptáčník – Vláda České republiky, vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

12:15 – 12:30 Mapování bariér pro osoby se zdravotním postižením na území Hradce Králové

PhDr. Marek Šimůnek – Magistrát města Hradec Králové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

12:30 – 13:00 Ukázky – Komentované kino pro nevidomé

Tyfloservis, o.p.s.

od 13:00 Neformální diskuze s občerstvením

Přihláška na seminář

[vfb id=’2′]