Aktivizace klientů formou pohybové terapie

Akreditace MPSV: A2020/0357-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin

Vzdělávací kurz je zaměřen na teoretické a praktické seznámení s pohybovou aktivitou. V rámci kurzu se účastníci seznámí s využitím prvků pohybové terapie u klientů. Účastníci si vyzkouší jednotlivá cvičení, která jsou sestaveny s přihlédnutím k vybraným cílovým skupinám (např. senioři, klienti s omezenou pohybovou aktivitou, klienti s mentální retardací, demencí, …. ). Obsah praktické části je sestaven na cílené procvičení jednotlivých partií těla, cvičení pro koordinaci pohybů a sestavení aktivit pro cílené skupiny dle cílených potřeb účastníků kurz. Využití této aktivace vede také k tréninku paměti a socializaci klientů.