Úvod do problematiky závislostí u uživatelů sociálních služeb

Akreditace: MPSV č. A2018/0716-SP/PC
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na získání znalostí z problematiky užívání návykových látek u klientů sociálních služeb. Účastník vzdělávacího kurzu získá teoretické znalosti vztahující se k užívání návykových látek, projevům intoxikace a projevům závislosti. Zároveň získá znalosti o základech komunikace s osobou pod vlivem návykových látek.