Zvládání psychické zátěže a stresu

Akreditace: MPSV 2014/1311-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin

Kurz je zaměřen na získání znalostí a osvojení dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě. Pozornost je věnována zdravotním důsledkům stresu, vnitřním a vnějším zdrojům zvládání stresu a především nácviku strategií zvládání stresu.