Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 2021

Termín: 1.10.-26.11.2021 (vždy pátek a sobota od 8:30)
Akreditace MPSV:  A2019/0114-PK
Cíl kurzu: Umožnit účastníkům kurzu získat odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Délka kurzu: 160 hodin
Účastnický poplatek: 9 800,- Kč  AKCE 8300,- kč (včetně DPH)
Částku lze po dohodě rozložit na splátky. V některých případech lze kurz uhradit přes úřady práce.
Místo konání: Jana Černého 8/28, Hradec Králové
Přehled výukových dní:
bude upřesněno
Obsah kurzu: Obsah kvalifikačního kurzu je zpracován v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zároveň je inovován dle „Metodického výkladu pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách“, který naše agentura zpracovávala na základě veřejné zakázky pro Fond dalšího vzdělávání.

 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita
 • základy ochrany zdraví
 • somatologie
 • úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • základy výuky péče o domácnost
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • metody alternativní komunikace
 • úvod do psychologie a psychopatologie
 • úvod do problematiky psychosociálních aspektů
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
 • odborná praxe
Lektorské zajištění: v kurzu vyučují pouze zkušení odborníci z praxe – PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová, PhDr. Martina Vedlichová, Mgr. Marek Tuček, Bc. Jiří Šmahlík, Ing. Ludmila Lorencová, Bc. Eva Donátová, PhDr. Pavel Zikl PhD., Bc. tomáš Potůček, Mgr. Jana Tichá, Mgr. Bc. Alena Fiedlerová, Mgr. Soňa Vodičková

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: