ONLINE – Psychohygiena jako redukce stresu a prevence syndromu vyhoření – 1.12.2020

Akreditace: MPSV A2019/0682-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovník přímé péče, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 16.00, po každém 1,5 hodinovém bloku 0,5 hodiny pauza)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Termín konání: úterý 1.12.2020
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Anotace: Kurz je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností k efektivnějšímu zvládání náročných životních situací v profesním i každodenním životě pracovníků sociálních služeb. Účastník kurzu se seznámí s vlivem stresu na psychosomatické zdraví jedince, dále s problematikou syndromu vyhoření včetně možností jeho prevence.
Potřebné vybavení pro účast na online kurzu:
  • Počítač, notebook nebo tablet s kamerou
  • Podporovaný webový prohlížeč – Chrome, Firefox, Opera, Edge
  • Připojení k internetu
  • Reproduktory nebo sluchátka
  • Mikrofon není podmínkou, ale určitě ho doporučujeme (bez něj je možná komunikace, psanou formou, přes chat)
  • Tužka a papír
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • 100% účast na výuce

 

Kurz byl zrušen.