Individuální plánování v praxi – 22.2.2019

Akreditace: MPSV A2018/0408-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 22.2.2019
Lektor: Mgr. Monika Kopecká
Cílové kompetence: Kurz je zaměřen nejen na naplňování standardů kvality sociálních služeb, ale především na pochopení celé problematiky individuálního plánování. Účastník kurzu umožní seznámit se s obsahem a významem individuálního plánování v souladu se zákonem o sociálních službách. Účastníci se seznámí s metodami tvorby individuálních plánů, metodami individuální práce s klientem, technikami zjišťování potřeb u klientů sociálních služeb a individuálním plánováním zaměřeným na člověka. V praktické části si pomocí příkladů vyzkouší plánování sociální služby a tvorbu individuálního plánu.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Do kurzu se není možné hlásit.