Jak lépe porozumět sobě i svým klientům – 4.11.2021

Akreditace: A2019/0683-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 4. 11. 2021
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Anotace: Kurz je zaměřen na problematiku sebepojetí, seznamuje s teoretickými základy osobnostního růstu a sebepojetí, s příčinami slabého sebepojetí, které vede následně k pocitům a komplexům méněcennosti. V průběhu výuky si účastník uvědomí možná rizika promítání osobnostní problematiky do vztahu ke klientům sociálních služeb. Následně si na konkrétních příkladech vyzkouší dovednosti, které by měly přispět ke zlepšení vztahu pracovník-klient.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: