Sociální podnik Citygraph

Realizátor: Mgr. Jana Fišerová., IČ: 738 30 186, Dolní 157/10, 500 02 Hradec Králové
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/15_015/0001438
Datum zahájení projektu: 01.07.2016
Datum ukončení projektu: 30.6.2018

Založení sociálního podniku by mělo podpořit vznik a rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v oblasti grafiky a polygrafické výroby. Název Sociální podnik Citygraph vyjadřuje i jeho poslání. City znamená nejenom anglicky město (jeden z hlavních motivů potisku textilu) ale také česky důraz na emocionální přístup a sociální odpovědnost. Graph je potom výrazem toho, že Citygraph nechce být jen jednou z mnoha firem nabízející pouze potisk, ale samotným tvůrcem kvalitního designu.

web: www.citygraph.cz