O projektu

Realizátor: Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová., IČ: 738 30 186, Dolní 157/10, 500 02 Hradec Králové
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00228
Číslo prioritní osy/oblasti podpory: 4.3/ 4.3.1
Datum zahájení projektu: 01.11.2013
Datum ukončení projektu: 30.6.2015

Projekt „Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“ byl zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Jednalo se o kvalifikační kurzy pro oblast práce se seniory, osoby se zdravotním postižením a oblast pečovatelských činností a kurzy celoživotního vzdělávání, jejichž absolvování umožňuje splnění povinného vzdělávání ve smyslu zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Kurzy byly nastaveny nejen na získání teoretických znalostí, ale i na rozvoj praktických dovedností nezbytných pro výkon profese. Kurzy byly určeny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky působící v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním postižením.