Přihlášení do kurzů

Přihlašování do kurzů financovaných z prostředků projektu bylo ukončeno k 30. 6. 2015.

Seznam aktuálně nabízených kurzů včetně možnosti přihlašování naleznete v nabídce Otevřené kurzy: http://vzdelavani.net/otevrene-kurzy/