Specifika práce a komunikace s osobami s demencí

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0626-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
vedoucí pracovníky
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční

Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí účastníků v oblasti práce a přístupu k uživatelům s diagnózou degenerativní demence v sociálních službách. Účastníci kurzu si v praktické části osvojí si jednoduché techniky komunikace a přístupu ke klientům s degenerativní demencí (validační techniky, prvky konceptu bazální stimulace, reminiscenční techniky). Úvod kurzu je zaměřen na teoretické znalosti demence, způsoby diagnostiky, metody léčení – farmakologické i nefarmakologické. Další část kurzu popisuje problémové situace u klientů s demencí. Nedílnou součástí péče jsou aktivizační a terapeutické techniky, zaměřené především na trénování paměti a reminiscenci.
Kurz je převážně založen na praktických znalostech a řešení konkrétních situací při péči o klienty s demencí.