Využití prvků arteterapie při práci s klienty v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2014/0153-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 40 hodin

 

Kurz je zaměřen na seznámení s oborem arteterapie, jednotlivými technikami a oblastmi jejich využití. Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti k využívání arteterapeutických technik při práci s různými cílovými skupinami klientů v sociálních službách a osvojí si základy v oblasti diagnostiky výtvarného projevu.