Další služby

 

KONFERENCE/SEMINÁŘE/AKCE

  • organizační a technické zajištění konferencí a seminářů (kompletní servis – prostory, technické vybavení, občerstvení, moderování akce)
  • organizační a technické zajištění kulturně společenských a firemních akcí „na klíč“

 

DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ/PRŮZKUMY

  • provedení dotazníkových šetření/průzkumů dle zadání, možnost vytvoření a distribuce dotazníků v elektronické podobě na základě požadavků objednatele, zpracování a předání výsledků formou závěrečné zprávy