Otevřené kurzy

Kvalifikační kurzy 2020 přesunut na rok 2021

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
15.10.-11.12.2020 / 160 hodin / 9 800 Kč  AKCE 8 300 Kč / Hradec Králové
nový termín bude upřesněn

 

Nabídka otevřených kurzů pro 2. pololetí 2020

Online výuka

Prosinec.

Prezenční výuka

Vzdělávací akce a zkoušky od 3.12.2020 – v rámci nouzového stavu v ČR

Usnesením č. 1262  ze dne 30.11.2020  (v návaznosti na předchozí usnesení vlády č. 957 ze dne 30. 9 2020,  usnesení č. 996 ze dne 8.10., usnesení č.1079 ze dne 21.10. usnesení č. 1116 ze dne 30.10. a následně usnesení č. 1201 ze dne 20.11.)  

Vláda s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. omezuje  vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti, účastníci mezi sebou udržují rozestupy alespoň 2 metry; u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci; pokrmy a potraviny včetně nápojů konzumují pouze vsedě.

Prosinec.