Specifika práce a komunikace s osobami s demencí 27.11.2024

Akreditace: MPSV A2023/0626-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1450,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: středa 27.11.2024
Lektor: Mgr. Jana Tichá
Anotace: Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí účastníků v oblasti práce a přístupu k uživatelům s diagnózou degenerativní demence v sociálních službách. Účastníci kurzu si v praktické části osvojí si jednoduché techniky komunikace a přístupu ke klientům s degenerativní demencí (validační techniky, prvky konceptu bazální stimulace, reminiscenční techniky). Úvod kurzu je zaměřen na teoretické znalosti demence, způsoby diagnostiky, metody léčení – farmakologické i nefarmakologické. Další část kurzu popisuje problémové situace u klientů s demencí. Nedílnou součástí péče jsou aktivizační a terapeutické techniky, zaměřené především na trénování paměti a reminiscenci.
Kurz je převážně založen na praktických znalostech a řešení konkrétních situací při péči o klienty s demencí.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: