Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách

Akreditace MPSV: MPSV A2024/0209-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Délka kurzu: 16 hodin
Forma: prezenční

Kurz je zaměřen na seznámení s komunikačními technikami používanými při řešení nejrůznějších situací s klienty sociálních služeb. Zejména je přínosný pro tzv. klíčové pracovníky, kteří vypracovávají individuální plán a jsou těmi, kteří by měli nejvíce porozumět potřebám klienta. Aktivizace klientů se však v každodenní péči týká každého pracovníka v sociálních službách. Znalost konkrétních principů naladěné komunikace zvyšuje motivaci klienta ke spolupráci. Kurz vychází z praktických poznatků získaných z praxe využívání terapie videotréninkem interakcí.
Teoretická část kurzu obsahuje seznámení se základními prvky komunikace a s jejími vzorci, které mají přímý vliv na ochotu či neochotu klienta ke spolupráci. Praktická část kurzu je postavena na využívání videoukázek z každodenních situací klientů sociálních služeb.
Cílem je posílit kompetence účastníků kurzu tak, aby uměli cíleně rozvíjet své osobní komunikační prvky, které zvyšují motivaci klienta ke spolupráci.
Získané dovednosti lze analogicky využít také v komunikaci vedoucího pracovníka se svými podřízenými. Naladěná komunikace zvyšuje ochotu podřízených pracovníků plnit své úkoly.