Péče o klienta s poruchou hybnosti a imobilního klienta v sociálních službách

Akreditace MPSV: MPSV A2024/0211-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání potřebné kompetence pro práci s klienty s poruchami motoriky. Pomocí kurzu si účastník osvojí potřebné znalosti a širší souvislosti nutné pro práci s klienty s poruchami hybnosti a imobilní klienty v sociálních službách. Zdokonalí své praktické dovednosti pro manipulaci s těmito klienty a dovednosti pro realizaci polohování a stimulaci motorických aktivit klienta. V kurzu jsou využity manipulační, kompenzační, polohovací a stimulační pomůcky.