Reference

Vzdělávání – sociální služby

2013/dosud – realizace vzdělávacích kurzů tzv. na klíč pro poskytovatele sociálních služeb převážně v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji (např. Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, Domov sociálních služeb Skřivany, Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s., Domov důchodců Tmavý Důl, Domov u studánky Anenská studánka, Duha o.p.s., Centrum sociálních služeb Naděje Broumov atd.)

2023/2024 – zadavatel: Královéhradecký kraj, realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky Domova bez bariér v Hořicích v Podkrkonoší, Barevných domků Hajnice a Domova Dědina Opočno v rámci individuálního projektu „Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví“

2023 – zadavatel: Královéhradecký kraj, realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky sociálních služeb a sociální praovníky v rámci individuálního projektu „Rozvoj kompetencí sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“

2021/2022 – zadavatel: Úřad práce České republiky, realizace vždělávacích kurzů pro pracovníky sociálních služeb a sociální pracovníky Úřadu práce po celé ČR.

2021 – zadavatel: Královéhradecký kraj, realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky Domova bez bariér v Hořicích v Podkrkonoší a Barevných domků Hajnice v rámci individuálního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII“

2019/2020 – zadavatel: Duha o.p.s., realizace akreditovaného vzdělávání v rámci zakázky malého rozsahu projektu  „Personální podpora a podpora vzdělávání v Duha o.p.s.“

2019/2020 – zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, realizace akreditovaného vzdělávání v rámci zakázky malého rozsahu projektu  „Rozvoj kvality sociálních služeb Oblastní charity Hradec Králové“

2018/2020 – zadavatel: Mgr. Zuzana Luňáková, realizace akreditovaného vzdělávání v rámci zakázky malého rozsahu projektu  „Zvýšení kvality formou standardizace služeb pro osoby se sníženou soběstačností a vzděláváním odborných pracovníků“

2018 – zadavatel: Královéhradecký kraj, realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky Domova bez bariér v Hořicích v Podkrkonoší a Barevných domků Hajnice v rámci individuálního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V“

2016 – zadavatel: Královéhradecký kraj, realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší a Domova Dědina Opočno v rámci individuálního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V“

2013/2015 – realizace projektu „Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“, v rámci projektu proškoleno více než 2000 osob

2014/2015 – zadavatel: Domov Na Stříbrném vrchu, realizace akreditovaného vzdělávání v rámci zakázky malého rozsahu projektu „Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu“

2014/2015 – zadavatel: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, realizace akreditovaného vzdělávání v rámci zakázky malého rozsahu projektu „Příprava transformace ÚSP Kvasiny“

2013/2015 zadavatel: Královéhradecký kraj, realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší v rámci individuálního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV“

2013/2014 – objednatel: Odborné učiliště Hradec Králové, realizace Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, cílová skupina: žáci oboru Pečovatelské práce

2013 – zadavatel: Fond dalšího vzdělávání, realizace zakázky „Vytvoření metodického výkladu pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.“

2012/2013 – zadavatel: Fakta s.r.o., realizace 9 akreditovaných kurzů MPSV v rámci projektu „Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobou blízkou“.

2011/2012 – zadavatel: Královéhradecký kraj, projekt: „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV.“

  • Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, VZ 45/2 – dodávka 20 akreditovaných vzdělávacích kurzů
  • Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, VZ 45/1 – dodávka tří akreditovaných vzdělávacích kurzů

2010/2011 – zadavatel: Liberecký kraj, realizace 2 zakázek „Vzdělávací kurz pro pracovníky sociální péče“ v rámci projektu IP 2 – Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji – Liberecký kraj

2009/2010 – zadavatel: Královéhradecký kraj, projekt: „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje III.“

  • Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, VZ 16/3 – dodávka dvou akreditovaných kvalifikačních kurzů – Královéhradecký kraj
  • Další profesní vzdělávání a vzdělávání zvyšující klíčové dovednosti pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, VZ 16/1 – dodávka 18 akreditovaných kurzů
  • Kvalifikační vzdělávání sociálních pracovníků, kteří nenaplňují požadavky odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka, VZ 16/5 – dodávka souboru akreditovaných kurzů (rozsah 207 hodin)

2009/2011 – zadavatel: Univerzita Hradec Králové, projekt: „Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji“, příprava a realizace kvalifikačních vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách – studenti odborných učilišť (učební obor Pečovatelské práce)


Vzdělávání – kurzy pro pedagogické pracovníky

2009/2011 – zadavatel: Univerzita Hradec Králové, projekt: „Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji“, příprava a realizace 10specializačních vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků


Vzdělávání – kurzy pro pěstouny

2013/2014 – objednatel: Podzámčí, agentura podpory rodin a služeb o.p.s. (Chlumec nad Cidlinou), zajištění vzdělávacích kurzů pro pěstouny a chůvy v rámci povinného plnění vzdělávání

2013 – objednatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., realizace vzdělávacích kurzů pro pěstouny v rámci povinného plnění vzdělávání


Vzdělávání – veřejná správa

2023 – zadavatel: Statutární město Hradec Králové, realizace semináře v rámci zájmového vzdělávání pro pracovníky úřadu na téma „Psychohygiena jako redukce stresu a prevence syndromu vyhoření” a „Úvod do problematiky práce s konfliktním klientem, manipulátorem“

2021/2022 – zadavatel: Úřad práce České republiky, realizace vždělávacích kurzů pro pracovníky sociálních služeb a sociální pracovníky Úřadu práce po celé ČR.

2015 – zadavatel: Městské lesy Hradec Králové, a. s., realizace 3 seminářů z oblasti rozvoje komunikačních dovedností

2015 – zadavatel: Městský úřad Broumov, realizace vzdělávacího kurzu Zvládání psychické zátěže a stresu pro vedoucí pracovníky úřadu

2015 – zadavatel: Statutární město Hradec Králové, realizace semináře v rámci zájmového vzdělávání pro pracovníky úřadu na téma „Jak lépe porozumět sobě i druhým”

2014/2015 – zadavatel: Statutární město Hradec Králové, zajištění výcvikových seminářů pro pracovníky odboru správního – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a pro pracovníky stavebního odboru


Služby v oblasti e-learningového vzdělávání a webinářů

2013/2014 – zadavatel: Centrum rozvoje Česká Skalice, poskytnutí služby v oblasti tvorby e-learningového systému, webinářů a audio–video služby pro projekt „Programy dalšího vzdělávání v oblastech cestovní ruch a veřejné zakázky“, reg. č.: CZ.1.07/3.2.10/04.0040