Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 2024

Termín: 4.10.-29.11.2024 (vždy pátek a sobota)
Akreditace MPSV:  A2023/0628-PK
Cíl kurzu: Umožnit účastníkům kurzu získat odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Délka kurzu: 160 hodin
Účastnický poplatek: 9 800,- Kč  (včetně DPH)
Částku lze po dohodě rozložit na splátky. V některých případech lze kurz uhradit přes úřady práce.
Místo konání: Jana Černého 8/28, Hradec Králové
Přehled výukových dní: 4.10. a 5.10.
11.10. a 12.10.
18.10. a 19.10.
25.10. a 26.10.
28.10.-1.11. odborná praxe
2.11.
8.11. a 9.11.
15.11. a 16.11.
22.11. a 23.11.
29.11.
Obsah kurzu: Obsah kvalifikačního kurzu je zpracován v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zároveň je inovován dle „Metodického výkladu pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách“, který naše agentura zpracovávala na základě veřejné zakázky pro Fond dalšího vzdělávání.

 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita
 • základy ochrany zdraví
 • somatologie
 • úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • základy výuky péče o domácnost
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • metody alternativní komunikace
 • úvod do psychologie a psychopatologie
 • úvod do problematiky psychosociálních aspektů
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
 • odborná praxe
Lektorské zajištění: v kurzu vyučují pouze zkušení odborníci z praxe

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: