Využití prvků muzikoterapie při aktivizaci klientů sociálních služeb

Akreditace MPSV: A2020/0129-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin

Vzdělávací kurz je zaměřen na aktivizační techniky, které jsou vhodné pro klienty sociálních služeb. V rámci kurzu je důraz kladen především na uvědomění si možností využívání prvků muzikoterapie v rámci aktivizačních a relaxačních aktivit v sociální praxi. Účastníci se seznámí se širokou škálou muzikoterapeutických technik, s využitím hudebních nástrojů a získají praktické dovednosti pro využití zvuku, hudby a pohybu při práci s klienty.