Sexualita osob s mentálním postižením – 17.10.2024

Akreditace: MPSV A2023/0630-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 1450,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 17.10.2023
Lektor: doc. PhDr. Pavel Zikl, PhD.
Anotace: Kurz je zaměřen na získání základních znalostí a praktických dovedností z oblasti sexuality lidí s mentálním postižením. Účastníci kurzu se seznámí se sexuální výchovou osob s mentálním postižením a získají základní dovednosti pro řešení problémů v oblasti sexuality u klientů sociálních služeb. Dále se také naučí chránit práva klientů, předcházet porušování práv v souvislosti se sexuálním vyjádřením klienta a osvojí si vhodné postoje k sexualitě osob s mentálním postižením. V neposlední řadě se seznámí s materiály vhodnými pro práci s lidmi s mentálním postižením.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: