Proaktivní zvládání stresu u pracovníků poskytovatelů sociálních služeb – 24.9.2024

Akreditace: MPSV A2023/0625-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovník přímé péče, vedoucí pracovník
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1450,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 24.9.2024
Lektor: Mgr. Pavlína Potůčková
Anotace: Vzdělávací kurz je zaměřen na sebepoznání v oblasti osobních stresových reakcí a na ideální rozložení našeho času.
Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z problematiky stresu. Dostanou možnost uvědomit si, jak vnímáme stres, co nám stres způsobuje a zda umíme stres zvládat. Důraz bude kladen na specifické situace, které mohou stres způsobovat. Seznámí se s významem relaxace u pomáhajících profesí. Procvičí si základní relaxační techniky a dozví se jak pracovat s časem.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: