Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství

Akreditace: MPSV 2012/1339-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na získání základního vhledu do oblasti finanční gramotnosti. Konkrétně na orientaci v dluhové problematice, porozumění jednotlivým etapám dluhové situace a následnému vymáhání pohledávek.