Kompenzační pomůcky pro klienty s obtížemi v motorice

Akreditace: MPSV 2010/058-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin

Obsahem kurzu je získání přehledu o dostupných kompenzačních pomůckách včetně praktických dovedností a zkušeností pro jejich využívání.