Kurz zaměřený na sebepoznání prostřednictvím podpůrného působení skupiny

Akreditace: MPSV 2013/0562-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na zvýšení zdravého sebepojetí a sebeuvědomění pracovníka, které se může výrazně promítnout do jeho práce s klienty v oblasti sociálních služeb. Prostřednictvím podpůrného působení skupiny bude účastník kurzu schopen reflektovat své osobnostní vlastnosti (i slabší) a zakomponovat do vlastního sebepojetí. Uvědomí si chyby pramenící z prvního dojmu a lépe pochopí, co determinuje jeho vlastní chování a chování klientů.