Muzikoterapie

Akreditace: 2010/054-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 39 hodin

Obsahem kurzu je seznámení účastníků s interdisciplinárním vědním oborem muzikoterapie, získání praktických dovedností pro realizaci muzikoterapeutických aktivit.