Pracovní právo v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2013/0477-SP/VP
Cílová skupina: sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na zvýšení orientace v obecných pravidlech pracovně právních vztahů a schopnost tato obecná pravidla aplikovat v rámci poskytování sociálních služeb. Účastník kurzu dále zná specifika a rizika pracovně právních vztahů i s ohledem na relevantní ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.