Příprava na kontrolu poskytované sociální služby

Akreditace: MPSV 2012/1341-SP/VP
Cílová skupina: sociální pracovníci, vedoucí pracovnící sociálních služeb
Délka kurzu: 16 hodin

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí, které zlepší připravenost účastníků na zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska „měkkých dovedností“ (chování, přístup, týmová práce) a rovněž „tvrdých dovedností“ (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce).