Psychiatrické minimum

Akreditace: 2010/1257-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 32 hodin

Kurz je zaměřen na rozvíjení kompetencí v oblasti poskytování sociálních služeb klientům s duševním onemocněním. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními druhy duševních poruch, s jejich specifiky a možnostmi terapie. Získají dovednosti v oblasti řešení krizových situací u klientů s duševní poruchou.