Rozvoj sociálně psychologických kompetencí

Akreditace: 2010/1262 –PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 32 hodin

Obsahem kurzu je rozvoj sociálně psychologických kompetencí s důrazem na využití relaxačních technik a supervize při poskytování sociálních služeb.