Specifika práce se seniory – zdravotní aspekty poskytování služby

Akreditace: MPSV 2012/1339-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 16 hodin

Kurz je zaměřen na rozvíjení kompetencí pracovníků v oblasti identifikace a prevence zdravotních komplikací při poskytování sociálních služeb.