Specifika práce se zadluženým klientem v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2013/0478-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Délka kurzu: 8 hodin

Obsahem kurzu je získání základního přehledu o možnostech řešení situace zadlužených klientů sociálních služeb a porozumění jednotlivým etapám dluhové situace. Účastník kurzu se orientuje v příslušné legislativě zaměřující se na dluhovou problematiku, umí zmapovat aktuální finanční situaci jednotlivce či rodiny, získal dovednosti pro úpravu rodinného rozpočtu a je schopen poskytnout poradenství při přípravě podkladů pro insolvenční řízení.