Transformace aneb poskytovaní sociálních služeb jinak

Akreditace: 2013/0633-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Délka kurzu: 8 hodin

Obsahem kurzu je získání náhledu na problematické oblasti současné praxe  poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních a schopnosti definovat možnosti nové podoby sociální služby s ohledem na probíhající transformaci sociálních služeb. Účastník kurzu zná specifika transformačního plánu a je schopen vytvořit základní „plán práce“ pro změnu v poskytování sociálních služeb.